7 Ağustos 2019 Çarşamba

SİNGAPUR HAVA YOLLARI, BİRİNCİ ÇEYREKTE 200 MİLYON SİNGAPUR DOLARI KAR ETTİ SİNGAPUR HAVA YOLLARI BİRİNCİ ÇEYREKTE 200 MİLYON SİNGAPUR DOLARI KAR ETTİ   Yolcu trafiğindeki güçlü büyüme, RASK ve gelirde artış getirdi Yakın dönemde seyahat talebi, sağlıklı görünümünü koruyor 737 MAX 8 filosunun uçuştan çekilmesi, genişlemeyi yavaşlatıyor   GRUBUN FİNANSAL PERFORMANSI   2019/20 Birinci Çeyrek             Singapur Hava Yolları Grubu, 2019’un Nisan-Haziran çeyreğinde, önceki yılın aynı dönemine kıyasla 7 milyon SGD’lik ya da %3,6’lık bir artışla, 200 milyon SGD işletme karı bildirdi. Grup gelirindeki 258 milyon SGD’lik büyüme, giderlerdeki 251 milyon SGD artışı geride bıraktı.   Grubun 2019/20 birinci çeyreğindeki finansal performansı şöyle özetlenebilir:   Grubun Finansal Sonuçları 1. Çeyrek 2019/20 MY (milyon SGD) 1. Çeyrek 2018/19 MY (milyon SGD) İyileşme / (Kötüleşme) (%) Toplam Gelir 4.102 3.844 6,7 Toplam Gider 3.902 3.651 (6,9) Net Yakıt Maliyeti 1.173 1.079 (8,7) Yakıt Maliyeti (finansal riskten koruma öncesi) 1.230 1.211 (1,6) Yakıt Finansal Koruma Kazancı (57) (132) (56,8) Yakıt Dışı Giderler 2.729 2.572 (6,1) İşletme Karı 200 193 3,6 Net Kar 111 140 (20,7)     Ana Şirketlerin 2019/20 Birinci Çeyrek İşletme Sonuçları   Gruptaki ana şirketlerin üç aylık döneme ait işletme sonuçları aşağıdaki gibidir:     1. Çeyrek 2019/20 MY 1. Çeyrek 2018/19 MY İyileşme / (Kötüleşme) İşletme Karı/(Zararı) milyon SGD milyon SGD (%) Ana Hava Yolu Şirketi 232 181 28,2 SilkAir (16) – ölçüm yok Scoot (37) 1 ölçüm yok Sıngapur Hava Yolları Engineering 18 10 80,0              Rota GELİŞİMİ   Ana Hava Yolu Şirketi, Boeing 737 MAX 8 filosunun uçuştan çekilmesi sebebiyle SilkAir’de yaşanan hizmet aksamalarını azaltmak için Kuala Lumpur, Yangon ve (1 Temmuz 2019’dan itibaren) Phuket gibi mevcut SilkAir varış noktalarına ek seferler sunuyor. Sıngapur Hava Yolları ayrıca Kuzey Yarım Küre Yaz Faaliyet Mevsimi boyunca (31 Mart 2019’dan 26 Ekim 2019’a kadar) haftada dört defa Seattle’a ek sefer sunacak. 30 Haziran 2019 itibariyle Sıngapur Hava Yolları, Singapur dahil 63 varış noktasına hizmet vermiş bulunuyor.   SilkAir; Hindistan’da Trivandrum, Laos’ta Luang Prabang ve Vientiane, Çin’de ise Changsha, Fuzhou, Kunming ve Wuhan seferlerinin Scoot’a devrini tamamladı. Chiang Mai, Coimbatore ve Visakhapatnam seferleri, düzenleyici makam onaylarıyla Ekim 2019’da devredilecek. 30 Haziran 2019 itibariyle SilkAir, 1 Mayıs 2019’da ilk seferini yapan Busan ve Singapur dahil 43 varış noktasına hizmet vermiş bulunuyor.   Scoot’un Çin’deki varlığı, SilkAir’den devraldığı dört yeni varış noktasının hizmete açılmasıyla genişlemeye devam ediyor. 2 Temmuz 2019’da başlayan Kota Bharu seferleri, Scoot’un Malezya’daki yedinci varış noktası oldu. Bir ağ değerlendirmesinin ardından Lucknow ve Kalibo seferleri kaldırılırken Bengaluru ve Shenzen seferleri ise sırasıyla Sıngapur Hava Yolları’ya ve SilkAir’e devredildi. Scoot, bu çeyreği Singapur dahil 66 varış noktasıyla tamamladı.   30 Haziran 2019 itibariyle gruptaki hava yolu portföyü, Singapur dahil 37 ülkede ve bölgede yer alan 135 varış noktasına hizmet vermiş bulunuyor.   Sıngapur Hava Yolları’in kargo faaliyetleri, charter fırsatı aramayı sürdürecek ve talebi karşılamak üzere kapasite sağlayacak. Yük uçağı ağı, Singapur dahil 19 şehri kapsıyor.   GÖRÜNÜM   Önümüzdeki ayların müşteri rezervasyonları, kapasite büyümesini yakından takip ediyor; önemli pazarlara yönelik premium kabin trafiği de bu durumu destekliyor. Ticari çekişmeler ve küresel ekonominin belirsiz koşulları ile birlikte hava taşımacılığı talebi yumuşadı. Karşıdan esen bu rüzgar, uzun vadedeki yolcu talebinin görünümünü de gölgeliyor. Grup, bu zorlu makroekonomik ortamda karlılığı artırmak için aktif biçimde gelir fırsatı elde etmek için çalışacak ve maliyet disiplini uygulayacak.   Yakıt fiyatlarındaki dalgalanmanın yakın dönemde devam etmesi bekleniyor, fakat Grubun güçlü korumalı pozisyonu, fiyatlardaki ani yükselişleri hafifletmeye yardımcı olacaktır. Grup, mali yılın ikinci çeyreği için yakıt ihtiyacının %79’unu 75 SGD ağırlıklı ortalamayla MOPS petrol olarak tedbir altına aldı. Grup, mali yılın geri kalanı için yakıt ihtiyacının %70’ini MOPS ve %5’ini Brent petrol olarak, sırasıyla 76 SGD ve 52 SGD ağırlıklı ortalamayla tedbir altına altı [Not 3]. Grup, 2024/25 MY’a kadar uzanan uzun vadeli koruma planlarına girmeye devam edecek.   737 MAX 8 filosunun uçuştan çekilmesi, Grubun faaliyetlerini ve büyüme oranını olumsuz etkiledi. Filo sefer dışı kalırken Grup uçuştan çekilmenin etkilerini hafifletmek üzere aktif tedbirler almaya devam ediyor.   İki yıllık dönüşüm gayretlerinin ardından önemli ölçüde ilerleme kaydedildi. Grup; dijitalleşmeye dönük güçlü bir vurguyla ürün ve hizmetleri geliştirmeye, gelir üretme becerilerini daha da güçlendirmeye ve operasyonel mükemmelliği ve çalışan verimliliğini geliştirmeye odaklanmayı sürdürerek programın üçüncü yılına giriyor.   GRUBUN FİNANSAL İSTATİSTİKLERİ     1. Çeyrek 1. Çeyrek   2019/20 2018/19 Finansal Sonuçlar (milyon SGD)     Toplam gelir 4.102,2 3.844,5 Toplam gider 3.902,2 3.651,4 İşletme karı 200,0 193,1 İşletme kalemi olmayanlar (51,6) (9,1) Vergilendirme öncesi kar 148,4 184,0 Şirketin Sahiplerine atfedilebilen Kar 111,1 139,6 Hisse Başı Veriler     Hisse başına kazanç (sent)                     – Temel R1 9,4 11,8                                 – Seyreltilmiş R2 9,3 11,8         Şu tarih itibariyle Şu tarih itibariyle   30 Haziran 2019 31 Mart 2019 Finansal Pozisyon (milyon SGD)     Hisseli sermaye 1.856,1 1.856,1 Öz hisseler (171,5) (171,5) Sermaye yedeği (124,3) (124,3) Yabancı para birimi çevirme rezervi (35,7) (33,2) Hisse bazlı ödenek rezervi 29,8 24,9 Makul değer rezervi 209,7 459,7 Genel rezerv 10.836,8 11.275,1 Şirketin Sahiplerine atfedilebilen Öz Sermaye 12.600,9 13.286,8       Toplam varlıklar R3 32.370,9 30.505,2 Toplam borç R3 8.829,8 6.654,4 Toplam borç: Öz varlık oranı (çarpı) R4 0,70 0,50 Net varlık değeri (SGD) R5 10,65 11,22         R1 Hisse başına (temel) kazanç, Şirkete atfedilebilen karı, yürürlükteki adi hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısı eksi öz hisse sayısına bölerek hesaplanır. R2 Hisse başına (seyreltilmiş) kazanç, Şirkete atfedilebilen karı, yürürlükteki adi hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısı eksi öz hisse sayısına bölerek ve hisse bazlı verilen tüm teşviklerin seyreltme etkisine göre hesaplanır. R3 31 Mart 2019’da varlık ve borç bakiyelerindeki önemli artış büyük ölçüde IFRS 16 benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen SGXNET duyurusuna bakın. R4 Toplam borç : Öz varlık oranı, toplam borcun Şirkete atfedilebilen öz varlıklara bölünmesidir. R5 Hisse başına net varlık değeri, Şirkete atfedilebilen öz varlıkları, yürürlükteki adi hisse senetlerinin sayısı eksi öz hisse sayısına bölerek hesaplanır.   İŞLETME İSTATİSTİKLERİ     1. Çeyrek 1. Çeyrek     Değişim   2019/20 2018/19   % SINGAPUR HAVA YOLLARI         Yolcu Faaliyetleri         Taşınan yolcu (bin) 5.475 5.015 + 9,2 Gelir yolcu-km (milyon) 26,628.3 24.429,0 + 9,0 Arz edilen koltuk-km (milyon) 32.002,7 29.783,9 + 7,4 Yolcu yükü faktörü (%) 83,2 82,0 + 1,2 puan Yolcu getirisi (sent/pkm) 10,1 10,0 + 1,0 Arz edilen koltuk başına gelir-km (sent/ask) 8,4 8,2 + 2,4 Yolcu birim maliyeti (sent/ask) 8,3 8,2 + 1,2 Yakıt hariç yolcu birim maliyeti (sent/ask) 5,5 5,4 + 1,9           Kargo Faaliyetleri         Taşınan kargo ve posta (milyon kg) 307,7 318,1 – 3,3 Kargo yükü (milyon ton-km) 1.645,4 1.721,3 – 4,4 Brüt kapasite (milyon ton-km) 2.805,1 2.801,7 + 0,1 Kargo yükü faktörü (%) 58,7 61,4 – 2,7 puan Kargo getirisi (sent/ltk) 29,7 31,0 – 4,2 Kargo birim maliyeti (sent/ctk) 16,2 16,1 + 0,6           Tüm Faaliyetler         Tüm yük (milyon ton-km) 4.112,3 3.990,8 + 3,0 Tüm kapasite (milyon ton-km) 6.051,7 5.805,2 + 4,2 Tüm yük faktörü (%) 68,0 68,7 – 0,7 puan Tüm getiri (sent/ltk) 77,4 74,4 + 4,0 Tüm birim maliyeti (sent/ctk) 51,2 49,6 + 3,2           SilkAir         Taşınan yolcu (bin) 1.195 1.225 – 2,4 Gelir yolcu-km (milyon) 2.302,1 2.247,6 + 2,4 Arz edilen koltuk-km (milyon) 2.949,5 2.996,6 – 1,6 Yolcu yükü faktörü (%) 78,1 75,0 + 3,1 puan Yolcu getirisi (sent/pkm) 10,2 10,5 – 2,9 Arz edilen koltuk başına gelir-km (sent/ask) 8,0 7,9 + 1,3 Yolcu birim maliyeti (sent/ask) 8,7 8,2 + 6,1 Yakıt hariç yolcu birim maliyeti (sent/ask) 6,5 6,2 + 4,8          

SİNGAPUR HAVA YOLLARI BİRİNCİ ÇEYREKTE 200 MİLYON SİNGAPUR DOLARI KAR ETTİ

 

  • Yolcu trafiğindeki güçlü büyüme, RASK ve gelirde artış getirdi
  • Yakın dönemde seyahat talebi, sağlıklı görünümünü koruyor
  • 737 MAX 8 filosunun uçuştan çekilmesi, genişlemeyi yavaşlatıyor

 

GRUBUN FİNANSAL PERFORMANSI

 

2019/20 Birinci Çeyrek          

 

Singapur Hava Yolları Grubu, 2019’un Nisan-Haziran çeyreğinde, önceki yılın aynı dönemine kıyasla 7 milyon SGD’lik ya da %3,6’lık bir artışla, 200 milyon SGD işletme karı bildirdi. Grup gelirindeki 258 milyon SGD’lik büyüme, giderlerdeki 251 milyon SGD artışı geride bıraktı.

 

Grubun 2019/20 birinci çeyreğindeki finansal performansı şöyle özetlenebilir:

 

Grubun Finansal Sonuçları 1. Çeyrek

2019/20 MY

(milyon SGD)

1. Çeyrek

2018/19 MY

(milyon SGD)

İyileşme / (Kötüleşme)

(%)

Toplam Gelir 4.102 3.844 6,7
Toplam Gider 3.902 3.651 (6,9)
Net Yakıt Maliyeti 1.173 1.079 (8,7)
Yakıt Maliyeti (finansal riskten koruma öncesi) 1.230 1.211 (1,6)
Yakıt Finansal Koruma Kazancı (57) (132) (56,8)
Yakıt Dışı Giderler 2.729 2.572 (6,1)
İşletme Karı 200 193 3,6
Net Kar 111 140 (20,7)

 

 

Ana Şirketlerin 2019/20 Birinci Çeyrek İşletme Sonuçları

 

Gruptaki ana şirketlerin üç aylık döneme ait işletme sonuçları aşağıdaki gibidir:

 

  1. Çeyrek

2019/20 MY

1. Çeyrek

2018/19 MY

İyileşme / (Kötüleşme)
İşletme Karı/(Zararı) milyon SGD milyon SGD (%)
Ana Hava Yolu Şirketi 232 181 28,2
SilkAir (16) ölçüm yok
Scoot (37) 1 ölçüm yok
Sıngapur Hava Yolları Engineering 18 10 80,0

 

 

         Rota GELİŞİMİ

 

Ana Hava Yolu Şirketi, Boeing 737 MAX 8 filosunun uçuştan çekilmesi sebebiyle SilkAir’de yaşanan hizmet aksamalarını azaltmak için Kuala Lumpur, Yangon ve (1 Temmuz 2019’dan itibaren) Phuket gibi mevcut SilkAir varış noktalarına ek seferler sunuyor. Sıngapur Hava Yolları ayrıca Kuzey Yarım Küre Yaz Faaliyet Mevsimi boyunca (31 Mart 2019’dan 26 Ekim 2019’a kadar) haftada dört defa Seattle’a ek sefer sunacak. 30 Haziran 2019 itibariyle Sıngapur Hava Yolları, Singapur dahil 63 varış noktasına hizmet vermiş bulunuyor.

 

SilkAir; Hindistan’da Trivandrum, Laos’ta Luang Prabang ve Vientiane, Çin’de ise Changsha, Fuzhou, Kunming ve Wuhan seferlerinin Scoot’a devrini tamamladı. Chiang Mai, Coimbatore ve Visakhapatnam seferleri, düzenleyici makam onaylarıyla Ekim 2019’da devredilecek. 30 Haziran 2019 itibariyle SilkAir, 1 Mayıs 2019’da ilk seferini yapan Busan ve Singapur dahil 43 varış noktasına hizmet vermiş bulunuyor.

 

Scoot’un Çin’deki varlığı, SilkAir’den devraldığı dört yeni varış noktasının hizmete açılmasıyla genişlemeye devam ediyor. 2 Temmuz 2019’da başlayan Kota Bharu seferleri, Scoot’un Malezya’daki yedinci varış noktası oldu. Bir ağ değerlendirmesinin ardından Lucknow ve Kalibo seferleri kaldırılırken Bengaluru ve Shenzen seferleri ise sırasıyla Sıngapur Hava Yolları’ya ve SilkAir’e devredildi. Scoot, bu çeyreği Singapur dahil 66 varış noktasıyla tamamladı.

 

30 Haziran 2019 itibariyle gruptaki hava yolu portföyü, Singapur dahil 37 ülkede ve bölgede yer alan 135 varış noktasına hizmet vermiş bulunuyor.

 

Sıngapur Hava Yolları’in kargo faaliyetleri, charter fırsatı aramayı sürdürecek ve talebi karşılamak üzere kapasite sağlayacak. Yük uçağı ağı, Singapur dahil 19 şehri kapsıyor.

 

GÖRÜNÜM

 

Önümüzdeki ayların müşteri rezervasyonları, kapasite büyümesini yakından takip ediyor; önemli pazarlara yönelik premium kabin trafiği de bu durumu destekliyor. Ticari çekişmeler ve küresel ekonominin belirsiz koşulları ile birlikte hava taşımacılığı talebi yumuşadı. Karşıdan esen bu rüzgar, uzun vadedeki yolcu talebinin görünümünü de gölgeliyor. Grup, bu zorlu makroekonomik ortamda karlılığı artırmak için aktif biçimde gelir fırsatı elde etmek için çalışacak ve maliyet disiplini uygulayacak.

 

Yakıt fiyatlarındaki dalgalanmanın yakın dönemde devam etmesi bekleniyor, fakat Grubun güçlü korumalı pozisyonu, fiyatlardaki ani yükselişleri hafifletmeye yardımcı olacaktır. Grup, mali yılın ikinci çeyreği için yakıt ihtiyacının %79’unu 75 SGD ağırlıklı ortalamayla MOPS petrol olarak tedbir altına aldı. Grup, mali yılın geri kalanı için yakıt ihtiyacının %70’ini MOPS ve %5’ini Brent petrol olarak, sırasıyla 76 SGD ve 52 SGD ağırlıklı ortalamayla tedbir altına altı [Not 3]. Grup, 2024/25 MY’a kadar uzanan uzun vadeli koruma planlarına girmeye devam edecek.

 

737 MAX 8 filosunun uçuştan çekilmesi, Grubun faaliyetlerini ve büyüme oranını olumsuz etkiledi. Filo sefer dışı kalırken Grup uçuştan çekilmenin etkilerini hafifletmek üzere aktif tedbirler almaya devam ediyor.

 

İki yıllık dönüşüm gayretlerinin ardından önemli ölçüde ilerleme kaydedildi. Grup; dijitalleşmeye dönük güçlü bir vurguyla ürün ve hizmetleri geliştirmeye, gelir üretme becerilerini daha da güçlendirmeye ve operasyonel mükemmelliği ve çalışan verimliliğini geliştirmeye odaklanmayı sürdürerek programın üçüncü yılına giriyor.

 

GRUBUN FİNANSAL İSTATİSTİKLERİ

 

  1. Çeyrek 1. Çeyrek
  2019/20 2018/19
Finansal Sonuçlar (milyon SGD)    
Toplam gelir 4.102,2 3.844,5
Toplam gider 3.902,2 3.651,4
İşletme karı 200,0 193,1
İşletme kalemi olmayanlar (51,6) (9,1)
Vergilendirme öncesi kar 148,4 184,0
Şirketin Sahiplerine atfedilebilen Kar 111,1 139,6
Hisse Başı Veriler    
Hisse başına kazanç (sent)    
                – Temel R1 9,4 11,8
                                – Seyreltilmiş R2 9,3 11,8
     
  Şu tarih itibariyle Şu tarih itibariyle
  30 Haziran 2019 31 Mart 2019
Finansal Pozisyon (milyon SGD)    
Hisseli sermaye 1.856,1 1.856,1
Öz hisseler (171,5) (171,5)
Sermaye yedeği (124,3) (124,3)
Yabancı para birimi çevirme rezervi (35,7) (33,2)
Hisse bazlı ödenek rezervi 29,8 24,9
Makul değer rezervi 209,7 459,7
Genel rezerv 10.836,8 11.275,1
Şirketin Sahiplerine atfedilebilen Öz Sermaye 12.600,9 13.286,8
     
Toplam varlıklar R3 32.370,9 30.505,2
Toplam borç R3 8.829,8 6.654,4
Toplam borç: Öz varlık oranı (çarpı) R4 0,70 0,50
Net varlık değeri (SGD) R5 10,65 11,22

 

 

 

 

R1 Hisse başına (temel) kazanç, Şirkete atfedilebilen karı, yürürlükteki adi hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısı eksi öz hisse sayısına bölerek hesaplanır.
R2 Hisse başına (seyreltilmiş) kazanç, Şirkete atfedilebilen karı, yürürlükteki adi hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısı eksi öz hisse sayısına bölerek ve hisse bazlı verilen tüm teşviklerin seyreltme etkisine göre hesaplanır.
R3 31 Mart 2019’da varlık ve borç bakiyelerindeki önemli artış büyük ölçüde IFRS 16 benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen SGXNET duyurusuna bakın.
R4 Toplam borç : Öz varlık oranı, toplam borcun Şirkete atfedilebilen öz varlıklara bölünmesidir.
R5 Hisse başına net varlık değeri, Şirkete atfedilebilen öz varlıkları, yürürlükteki adi hisse senetlerinin sayısı eksi öz hisse sayısına bölerek hesaplanır.

 

İŞLETME İSTATİSTİKLERİ

 

  1. Çeyrek 1. Çeyrek    

Değişim

  2019/20 2018/19   %
SINGAPUR HAVA YOLLARI        
Yolcu Faaliyetleri        
Taşınan yolcu (bin) 5.475 5.015 + 9,2
Gelir yolcu-km (milyon) 26,628.3 24.429,0 + 9,0
Arz edilen koltuk-km (milyon) 32.002,7 29.783,9 + 7,4
Yolcu yükü faktörü (%) 83,2 82,0 + 1,2 puan
Yolcu getirisi (sent/pkm) 10,1 10,0 + 1,0
Arz edilen koltuk başına gelir-km (sent/ask) 8,4 8,2 + 2,4
Yolcu birim maliyeti (sent/ask) 8,3 8,2 + 1,2
Yakıt hariç yolcu birim maliyeti (sent/ask) 5,5 5,4 + 1,9
         
Kargo Faaliyetleri        
Taşınan kargo ve posta (milyon kg) 307,7 318,1 3,3
Kargo yükü (milyon ton-km) 1.645,4 1.721,3 4,4
Brüt kapasite (milyon ton-km) 2.805,1 2.801,7 + 0,1
Kargo yükü faktörü (%) 58,7 61,4 2,7 puan
Kargo getirisi (sent/ltk) 29,7 31,0 4,2
Kargo birim maliyeti (sent/ctk) 16,2 16,1 + 0,6
         
Tüm Faaliyetler        
Tüm yük (milyon ton-km) 4.112,3 3.990,8 + 3,0
Tüm kapasite (milyon ton-km) 6.051,7 5.805,2 + 4,2
Tüm yük faktörü (%) 68,0 68,7 0,7 puan
Tüm getiri (sent/ltk) 77,4 74,4 + 4,0
Tüm birim maliyeti (sent/ctk) 51,2 49,6 + 3,2
         
SilkAir        
Taşınan yolcu (bin) 1.195 1.225 2,4
Gelir yolcu-km (milyon) 2.302,1 2.247,6 + 2,4
Arz edilen koltuk-km (milyon) 2.949,5 2.996,6 1,6
Yolcu yükü faktörü (%) 78,1 75,0 + 3,1 puan
Yolcu getirisi (sent/pkm) 10,2 10,5 2,9
Arz edilen koltuk başına gelir-km (sent/ask) 8,0 7,9 + 1,3
Yolcu birim maliyeti (sent/ask) 8,7 8,2 + 6,1
Yakıt hariç yolcu birim maliyeti (sent/ask) 6,5 6,2 + 4,8
         from Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/2MdadtJ
via IFTTT

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme