31 Mart 2020 Salı

Yolcu uçaklarının yolcu kabininde kargo taşınmasının kuralları


via Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/3asPESi

Yolcu uçaklarının yolcu kabininde kargo taşınmasının kuralları SHGM, Yolcu Uçaklarının Yolcu Kabininde Kargo Taşınması Konulu Genelge Yayımlamıştır… SHY-6A Yönetmeliği kapsamında havayolu işletmeciliği yapmak üzere ruhsatlandırılan hava taşıma işletmelerinin filolarında bulunan yolcu uçakları ile yolcu kabininde kargo taşımasına yönelik gerekliliklerin belirlendiği UOD-2020-2G sayılı Genelge yayımlanmıştır. Söz konusu operasyonlar, UOD-2020-2G sayılı Genelgede belirtilen gerekliliklerin karşılanması kaydıyla, Genel Müdürlükten onay alınmaksızın gerçekleştirilecektir. UOD-2020-2G Sayı : 51859319-010.06.02-E.6619 30.03.2020 Konu : Yolcu uçaklarının yolcu kabininde kargo taşınması hk. GENELGE UOD-2020/2G MADDE 1 – Konu ve gerekçe Dünyada yaşanmakta olan COVID-19 salgının yönelik olarak ulusal ve uluslararası düzeyde alınan tedbirler neticesinde, hava taşıma işletmeleri tarafından icra edilmekte olan yolcu taşıma operasyonları ciddi ölçüde olumsuz yönde etkilenmektedir. Yolcu taşıma operasyonlarının aksine, bu dönemde dünya kargo taşıma trafiğinde ciddi bir talep ortaya çıkmış olup, hâlihazırda birçok Avrupa, Amerika ve Uzakdoğu coğrafyasında faaliyet gösteren hava taşıma işletmelerinin filolarında bulunan yolcu uçaklarının kabin bölümünde “kargo” taşıması yapmaya başlamış oldukları bilinmektedir. Bu sebeple, gerek bahse konu salgının giderilmesine yönelik olarak ülkeler arasında tıbbi malzemelerin taşınmasına olanak verilmesi gerekse de uluslararası kargo pazar payımızın korunması ve geliştirilmesi suretiyle Ülkemiz menfaatlerinin gözetilmesi açısından, hava taşıma işletmelerinin filolarında bulunan yolcu uçakları ile yolcu kabininde kargo taşımasına yönelik gerekliliklerin belirlenmesi adına işbu Genelge’nin hazırlanmasına ihtiyaç hâsıl olmuştur. Söz konusu operasyonlar, bu Genelgede belirtilen gerekliliklerin karşılanması kaydıyla, Genel Müdürlükten onay alınmaksızın, hava taşıma işletmeleri tarafından gerçekleştirilecektir. MADDE 2 – Kapsam Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)’nin 15inci, 16ncı ve 17nci maddeleri kapsamında havayolu ile ticari faaliyette bulunmak üzere ruhsatlandırılmış hava taşıma işletmelerini kapsar. MADDE 3 – Risk analizi Söz konusu operasyonlara yönelik olarak işletme tarafından yer ve uçuş operasyonları için risk analizleri yapılır ve işletmenin yönetim sistemi kapsamında takip edilir. MADDE 4- Kargonun taşınması a. Kargoların yükleme ve boşaltma işlemleri, işletmenin yetkili personeli gözetiminde yapılmalıdır. 2 / 3 b. Yükleme ve sabitleme tamamlandıktan sonra, kapı kapatılmadan önce, tüm yükleme ve sabitleme işlemi yetkili personel tarafından kontrol edilmelidir. c. Yolcu kabininde sadece genel kargo, akma ve koku yayma riski olmayan kargo ve medikal kargo sınıfında yer alan yükler taşınır. d. Li-Ion bataryalı cihazlar (bilgisayarlar, tabletler, cep telefonları vb.) ve tehlikeli maddeler taşınamaz. e. Kargolar; yolcu koltukları üzerine, koltuk altı zemine ve baş üstü dolaplarına maksimum yük taşıma kapasitelerini aşmayacak şekilde yüklenmelidir. 1) Kargo ağırlığı, zeminin veya koltukların yapısal yükleme sınırlarını aşamaz. 2) Koltuk altı zeminde kargo taşınabilmesi için kargonun hareket etmesini engelleyici şekilde koltuk altının tasarlanmış olması gereklidir ve kargo koltuğun altına tamamen yerleştirilmiş olmalıdır. f. Tuvaletlere, mutfaklara (galley), koridorlara, acil çıkış bölgelerine, kargoların ileriye, yana veya yukarıya doğru hareketini kısıtlamayan veya maksimum yük taşıma kapasitesini belirten bir plakarta sahip olmayan bölümlere yükleme yapılamaz. g. Yolcu kabinine şekilsel olarak uygun olmayan kargolar yüklenmemeli, keskin kenarları var ise de keskinlikten arındırılmalıdır. h. Kargo yerleşimi, acil durum teçhizatlarına erişimi engellemeyecek şekilde yapılmalıdır. i. Yükleme esnasında koltuk bazlı sabitleme yapıldıktan sonra bloklar halinde ağ vb. malzeme kullanılarak sabitleme işlemi yapılabilir. Ağlar vb. malzeme koltuk altına kadar indirilerek uçları birbirine bağlanmak suretiyle sabitleme sağlanmalıdır. j. Her koltuğa yapılacak yükleme ve sabitleme işlemi sonunda, yüklenen kargoların yüksekliklerinin, koltuk sırt yüksekliğini aşmaması ve ikaz ışıklarının görünmesini engellememesi sağlanmalıdır. k. Kabin ekibinin uçuşun her safhasında kabinin her yerine erişimi sağlanmalıdır. l. Yangın ile mücadele kapsamında, kabin ve kokpit dinlenme alanları ile kokpit hariç olmak üzere, kabin yükleme planına ve kabin ekibinin oturma pozisyonuna göre taşınabilir yangın söndürücü sayısı ve yerleri net olarak belirlenir. Kabin ekibinin yangınla mücadele prosedürü bu operasyon tipine ve 6ncı madde gereği belirlenen kabin ekibi sayısına göre özel oluşturulmalıdır. m. Uçuş öncesi, kargo taşıması yapılacak olan kabin bölgesinde yer alan koltukların, mutfakların (galley) ve varsa uçak içi eğlendirici sistemin (IFE) sigortaları “OFF” konuma alınmalıdır. MADDE 5 – Ağırlık ve denge hesaplamaları Ağırlık ve denge hesaplamalarında, koltuk, koltuk altı zemin ve baş üstü dolaplarına yüklenen kargoların ağırlıkları ile yolcu varsa İşletme El Kitabında belirtilen yolcu ağırlıkları kullanılır. Bu operasyon için ağırlık ve denge formu tasarlanmalıdır. MADDE 6 – SHT-FTL Gereklilikleri Uçuşlarda görev yapacak uçuş ve kabin ekibi üyeleri, SHT-FTL Talimatı gereklilikleri kapsamında görevlendirilmelidir. MADDE 7 – Ekip oluşumu İşletme El Kitabı Bölüm A Altbölüm 4 veya Altbölüm 7 kapsamında belirlenen asgari uçuş ekibine ilave olarak, ilgili uçak tipine ilişkin kabin konfigürasyonu ve kabin ekibi normal/acil durum 3 / 3 oturma yerlerine göre her bir çıkış çiftinden 1 (bir) kabin ekibi sorumlu olacak şekilde asgari sayıda kabin ekibi görevlendirilmelidir. MADDE 8 – Operasyonel prosedürler Yer ve kargo personeline, uçuş ve kabin ekiplerine, bu operasyona özgü kuralları ve acil durumda yapılacakları (özellikle yangınla mücadele) belirten dokümanlar ve kontrol listeleri işletme tarafından hazırlanmalıdır. MADDE 9 – Teçhizat İşletmenin uçak tipine ilişkin bakım el kitabı gerekliliklerine göre tüm duman ve yangın detektörlerinin faal olması gereklidir. MADDE 10 –Yolcu taşınması a. SHY-6A Yönetmeliği’nin 17nci maddesi kapsamında sadece yük taşımacılığı yapmak üzere ruhsatlandırılmış hava yolu işletmelerinin filosunda bulunan uçaklarda, yolcu koltuğunun bulunması durumunda, bu işletmeler tarafından icra edilecek uçuşlarda, sadece Devlet görevlileri ve Devlet görevi kapsamındaki kişiler uçurulabilir. Bu durumda, bahsi geçen kişilere, uçuşta görevli pilotlar tarafından, kullanılması muhtemel emniyet ve acil durum teçhizatlarının ve acil durum çıkışlarının kullanımını gösteren bir emniyet bilgilendirmesi yapılmalıdır. b. SHY-6A Yönetmeliği’nin 15inci ve 16ncı maddeleri kapsamında yolcu ve yük taşımacılığı yapmak üzere ruhsatlandırılmış hava yolu işletmelerinin filosunda bulunan yolcu uçaklarının yolcu kabininde kargo taşınan uçuşlarda yolcu taşınması durumunda, yolcu taşınmasına yönelik yayımlanmış ilgili mevzuat hükümleri de geçerlidir. MADDE 10 – Raporlama Bu Genelge kapsamında yapılan operasyonlara ilişkin durum raporları, uodops@shgm.gov.tr e-posta adresine aylık olarak gönderilecektir. MADDE 11 – Geçerlilik Bu Genelge, 31.08.2020 tarihine kadar geçerlidir. MADDE 12 – Yürürlük Bu Genelge, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. MADDE 13 – Yürütme Bu Genelge hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. Bahri KESİCİ Genel Müdür

SHGM, Yolcu Uçaklarının Yolcu Kabininde Kargo Taşınması Konulu Genelge Yayımlamıştır…

SHY-6A Yönetmeliği kapsamında havayolu işletmeciliği yapmak üzere ruhsatlandırılan hava taşıma işletmelerinin filolarında bulunan yolcu uçakları ile yolcu kabininde kargo taşımasına yönelik gerekliliklerin belirlendiği UOD-2020-2G sayılı Genelge yayımlanmıştır.
Söz konusu operasyonlar, UOD-2020-2G sayılı Genelgede belirtilen gerekliliklerin karşılanması kaydıyla, Genel Müdürlükten onay alınmaksızın gerçekleştirilecektir.
Sayı : 51859319-010.06.02-E.6619 30.03.2020
Konu : Yolcu uçaklarının yolcu kabininde kargo
taşınması hk.
GENELGE
UOD-2020/2G
MADDE 1 – Konu ve gerekçe
Dünyada yaşanmakta olan COVID-19 salgının yönelik olarak ulusal ve uluslararası düzeyde
alınan tedbirler neticesinde, hava taşıma işletmeleri tarafından icra edilmekte olan yolcu taşıma
operasyonları ciddi ölçüde olumsuz yönde etkilenmektedir.
Yolcu taşıma operasyonlarının aksine, bu dönemde dünya kargo taşıma trafiğinde ciddi bir
talep ortaya çıkmış olup, hâlihazırda birçok Avrupa, Amerika ve Uzakdoğu coğrafyasında faaliyet
gösteren hava taşıma işletmelerinin filolarında bulunan yolcu uçaklarının kabin bölümünde “kargo”
taşıması yapmaya başlamış oldukları bilinmektedir.
Bu sebeple, gerek bahse konu salgının giderilmesine yönelik olarak ülkeler arasında tıbbi
malzemelerin taşınmasına olanak verilmesi gerekse de uluslararası kargo pazar payımızın korunması
ve geliştirilmesi suretiyle Ülkemiz menfaatlerinin gözetilmesi açısından, hava taşıma işletmelerinin
filolarında bulunan yolcu uçakları ile yolcu kabininde kargo taşımasına yönelik gerekliliklerin
belirlenmesi adına işbu Genelge’nin hazırlanmasına ihtiyaç hâsıl olmuştur.
Söz konusu operasyonlar, bu Genelgede belirtilen gerekliliklerin karşılanması kaydıyla, Genel
Müdürlükten onay alınmaksızın, hava taşıma işletmeleri tarafından gerçekleştirilecektir.
MADDE 2 – Kapsam
Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)’nin 15inci, 16ncı ve 17nci maddeleri
kapsamında havayolu ile ticari faaliyette bulunmak üzere ruhsatlandırılmış hava taşıma işletmelerini
kapsar.
MADDE 3 – Risk analizi
Söz konusu operasyonlara yönelik olarak işletme tarafından yer ve uçuş operasyonları için
risk analizleri yapılır ve işletmenin yönetim sistemi kapsamında takip edilir.
MADDE 4- Kargonun taşınması
a. Kargoların yükleme ve boşaltma işlemleri, işletmenin yetkili personeli gözetiminde
yapılmalıdır.
2 / 3
b. Yükleme ve sabitleme tamamlandıktan sonra, kapı kapatılmadan önce, tüm yükleme ve
sabitleme işlemi yetkili personel tarafından kontrol edilmelidir.
c. Yolcu kabininde sadece genel kargo, akma ve koku yayma riski olmayan kargo ve
medikal kargo sınıfında yer alan yükler taşınır.
d. Li-Ion bataryalı cihazlar (bilgisayarlar, tabletler, cep telefonları vb.) ve tehlikeli maddeler
taşınamaz.
e. Kargolar; yolcu koltukları üzerine, koltuk altı zemine ve baş üstü dolaplarına maksimum
yük taşıma kapasitelerini aşmayacak şekilde yüklenmelidir.
1) Kargo ağırlığı, zeminin veya koltukların yapısal yükleme sınırlarını aşamaz.
2) Koltuk altı zeminde kargo taşınabilmesi için kargonun hareket etmesini engelleyici
şekilde koltuk altının tasarlanmış olması gereklidir ve kargo koltuğun altına tamamen
yerleştirilmiş olmalıdır.
f. Tuvaletlere, mutfaklara (galley), koridorlara, acil çıkış bölgelerine, kargoların ileriye,
yana veya yukarıya doğru hareketini kısıtlamayan veya maksimum yük taşıma
kapasitesini belirten bir plakarta sahip olmayan bölümlere yükleme yapılamaz.
g. Yolcu kabinine şekilsel olarak uygun olmayan kargolar yüklenmemeli, keskin kenarları
var ise de keskinlikten arındırılmalıdır.
h. Kargo yerleşimi, acil durum teçhizatlarına erişimi engellemeyecek şekilde yapılmalıdır.
i. Yükleme esnasında koltuk bazlı sabitleme yapıldıktan sonra bloklar halinde ağ vb.
malzeme kullanılarak sabitleme işlemi yapılabilir. Ağlar vb. malzeme koltuk altına kadar
indirilerek uçları birbirine bağlanmak suretiyle sabitleme sağlanmalıdır.
j. Her koltuğa yapılacak yükleme ve sabitleme işlemi sonunda, yüklenen kargoların
yüksekliklerinin, koltuk sırt yüksekliğini aşmaması ve ikaz ışıklarının görünmesini
engellememesi sağlanmalıdır.
k. Kabin ekibinin uçuşun her safhasında kabinin her yerine erişimi sağlanmalıdır.
l. Yangın ile mücadele kapsamında, kabin ve kokpit dinlenme alanları ile kokpit hariç
olmak üzere, kabin yükleme planına ve kabin ekibinin oturma pozisyonuna göre
taşınabilir yangın söndürücü sayısı ve yerleri net olarak belirlenir. Kabin ekibinin
yangınla mücadele prosedürü bu operasyon tipine ve 6ncı madde gereği belirlenen kabin
ekibi sayısına göre özel oluşturulmalıdır.
m. Uçuş öncesi, kargo taşıması yapılacak olan kabin bölgesinde yer alan koltukların,
mutfakların (galley) ve varsa uçak içi eğlendirici sistemin (IFE) sigortaları “OFF”
konuma alınmalıdır.
MADDE 5 – Ağırlık ve denge hesaplamaları
Ağırlık ve denge hesaplamalarında, koltuk, koltuk altı zemin ve baş üstü dolaplarına yüklenen
kargoların ağırlıkları ile yolcu varsa İşletme El Kitabında belirtilen yolcu ağırlıkları kullanılır. Bu
operasyon için ağırlık ve denge formu tasarlanmalıdır.
MADDE 6 – SHT-FTL Gereklilikleri
Uçuşlarda görev yapacak uçuş ve kabin ekibi üyeleri, SHT-FTL Talimatı gereklilikleri
kapsamında görevlendirilmelidir.
MADDE 7 – Ekip oluşumu
İşletme El Kitabı Bölüm A Altbölüm 4 veya Altbölüm 7 kapsamında belirlenen asgari uçuş
ekibine ilave olarak, ilgili uçak tipine ilişkin kabin konfigürasyonu ve kabin ekibi normal/acil durum
3 / 3
oturma yerlerine göre her bir çıkış çiftinden 1 (bir) kabin ekibi sorumlu olacak şekilde asgari sayıda
kabin ekibi görevlendirilmelidir.
MADDE 8 – Operasyonel prosedürler
Yer ve kargo personeline, uçuş ve kabin ekiplerine, bu operasyona özgü kuralları ve acil
durumda yapılacakları (özellikle yangınla mücadele) belirten dokümanlar ve kontrol listeleri işletme
tarafından hazırlanmalıdır.
MADDE 9 – Teçhizat
İşletmenin uçak tipine ilişkin bakım el kitabı gerekliliklerine göre tüm duman ve yangın
detektörlerinin faal olması gereklidir.
MADDE 10 –Yolcu taşınması
a. SHY-6A Yönetmeliği’nin 17nci maddesi kapsamında sadece yük taşımacılığı yapmak
üzere ruhsatlandırılmış hava yolu işletmelerinin filosunda bulunan uçaklarda, yolcu
koltuğunun bulunması durumunda, bu işletmeler tarafından icra edilecek uçuşlarda,
sadece Devlet görevlileri ve Devlet görevi kapsamındaki kişiler uçurulabilir. Bu
durumda, bahsi geçen kişilere, uçuşta görevli pilotlar tarafından, kullanılması muhtemel
emniyet ve acil durum teçhizatlarının ve acil durum çıkışlarının kullanımını gösteren bir
emniyet bilgilendirmesi yapılmalıdır.
b. SHY-6A Yönetmeliği’nin 15inci ve 16ncı maddeleri kapsamında yolcu ve yük
taşımacılığı yapmak üzere ruhsatlandırılmış hava yolu işletmelerinin filosunda bulunan
yolcu uçaklarının yolcu kabininde kargo taşınan uçuşlarda yolcu taşınması durumunda,
yolcu taşınmasına yönelik yayımlanmış ilgili mevzuat hükümleri de geçerlidir.
MADDE 10 – Raporlama
Bu Genelge kapsamında yapılan operasyonlara ilişkin durum raporları, uodops@shgm.gov.tr
e-posta adresine aylık olarak gönderilecektir.
MADDE 11 – Geçerlilik
Bu Genelge, 31.08.2020 tarihine kadar geçerlidir.
MADDE 12 – Yürürlük
Bu Genelge, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
MADDE 13 – Yürütme
Bu Genelge hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Bahri KESİCİ
Genel Müdür


from Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/3asPESi
via IFTTT

SunExpress launches its winter schedule early to allow its passengers more flexibility SunExpress launches its winter schedule early to allow its passengers more flexibility   SunExpress, a joint venture of Turkish Airlines and Lufthansa, has recently suspended all of its international flights as part of the travel restrictions to fight against the COVID-19 outbreak. The airline has also halted its domestic flights from March April 28, 2020 to April 30, 2020 due to the decision taken by the Directorate General of Civil Aviation.   SunExpress has announced its winter timetable in advance to ensure that its passengers who are affected by the restrictions due to the coronavirus pandemic and unable to make their flights can easily change their existing bookings in the coming period in accordance with the Turkish Civil Aviation Passenger Regulation published on 25 March 2020. The airline has released its winter schedule covering flights to be held until March 31, 2021 in order for people to be able to change their current flights for a future date in one year. It also will not apply different prices during the high-demand Christmas and seasonal holidays and offer its passengers the opportunity to travel at fixed rates during the holiday periods.   SunExpress will offer a total of over 8,000 flights from Antalya, Izmir and Anatolia and 1.5 million seats in the 2020/2021 winter season. The airline which will add London to its European flights departing from Antalya and Izmir for the first time next winter season, also increase the number of weekly flights from both cities to Paris. In addition, SunExpress will operate flights to many popular European cities, including Amsterdam, Brussels and Eindhoven from Izmir, Brussels and Copenhagen from Antalya.   SunExpress guests can view the new winter offers on the sunexpress.com website and make new bookings for flights between 25.10.2020 and 27.03.2021 with SunExpress’ special price offers. Passengers who are unable to travel due to flight restrictions can take advantage of the flexible rebooking options offered by SunExpress.

SunExpress launches its winter schedule early to allow its passengers more flexibility

 

SunExpress, a joint venture of Turkish Airlines and Lufthansa, has recently suspended all of its international flights as part of the travel restrictions to fight against the COVID-19 outbreak. The airline has also halted its domestic flights from March April 28, 2020 to April 30, 2020 due to the decision taken by the Directorate General of Civil Aviation.

 

SunExpress has announced its winter timetable in advance to ensure that its passengers who are affected by the restrictions due to the coronavirus pandemic and unable to make their flights can easily change their existing bookings in the coming period in accordance with the Turkish Civil Aviation Passenger Regulation published on 25 March 2020. The airline has released its winter schedule covering flights to be held until March 31, 2021 in order for people to be able to change their current flights for a future date in one year. It also will not apply different prices during the high-demand Christmas and seasonal holidays and offer its passengers the opportunity to travel at fixed rates during the holiday periods.

 

SunExpress will offer a total of over 8,000 flights from Antalya, Izmir and Anatolia and 1.5 million seats in the 2020/2021 winter season. The airline which will add London to its European flights departing from Antalya and Izmir for the first time next winter season, also increase the number of weekly flights from both cities to Paris. In addition, SunExpress will operate flights to many popular European cities, including Amsterdam, Brussels and Eindhoven from Izmir, Brussels and Copenhagen from Antalya.

 

SunExpress guests can view the new winter offers on the sunexpress.com website and make new bookings for flights between 25.10.2020 and 27.03.2021 with SunExpress’ special price offers. Passengers who are unable to travel due to flight restrictions can take advantage of the flexible rebooking options offered by SunExpress.from Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/3bGcoyw
via IFTTT

SunExpress yolcularına daha fazla esneklik sunmak için kış programını erken açıkladı SunExpress yolcularına daha fazla esneklik sunmak için kış programını erken açıkladı COVID-19 salgınının yayılımını önlemek amacıyla getirilen kısıtlamalar kapsamında önce tüm yurt dışı seferlerini askıya alan Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, virüs ile mücadelede alınan ilave tedbirler doğrultusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün talimatı ile 28 Mart 2020 tarihinden itibaren 30 Nisan 2020’ye kadar tüm yurt içi seferlerini de askıya aldı. SunExpress, 25 Mart 2020 tarihinde yayınlanan Türk Sivil Havacılık Yolcu Yönetmeliği kapsamında Koronavirüs nedeniyle iptal olan seferler için getirilen düzenlemeler çerçevesinde uçuşlarını gerçekleştiremeyen yolcuların mevcut rezervasyonlarını önümüzdeki dönemde rahatça değiştirebilmelerini sağlamak adına kış takvimini önceden duyurdu. Misafirlerinin seyahat planlarını mevcut koşullarda daha rahat yapabilmeleri için 31 Mart 2021’e kadar düzenlenecek tüm uçuşları kapsayan kış programını açıklayan havayolu ayrıca bu kış, yüksek talep gören Noel ve sezon tatillerinde farklı fiyat uygulaması yapmayarak yolcularına tatil dönemlerinde de sabit fiyatlar üzerinden seyahat imkânı sunacak. SunExpress, 2020/2021 Kış Sezonu’nda Antalya, İzmir ve Anadolu’dan toplamda 8.000’in üzerinde uçuş ve 1,5 milyon koltuk kapasitesi sunacak. Önümüzdeki kış sezonunda ilk kez Antalya ve İzmir kalkışlı Avrupa uçuşlarına Londra’yı da ekleyecek olan havayolu, her iki şehirden Paris’e haftalık uçuş sayısını da artıracak. Havayolu ayrıca, İzmir kalkışlı Amsterdam, Brüksel ve Eindhoven, Antalya’dan ise Brüksel ve Kopenhag gibi pek çok popüler Avrupa kentine uçuş düzenleyecek. SunExpress misafirleri, sunexpress.com web sitesini ziyaret ederek SunExpress’in yeni kış tekliflerini inceleyebilir ve 25.10.2020 ile 27.03.2021 tarihleri arasındaki uçuşlar için SunExpress’in avantajlı fiyatları ile yeni rezervasyon yapabilir. Uçuş kısıtlamaları nedeniyle seyahatlerini gerçekleştiremeyen yolcular ise, SunExpress’in sunduğu esnek rezervasyon imkânından yararlanabilirler. SunExpress SNS YL593 3250 Air-toAir

SunExpress yolcularına daha fazla esneklik sunmak için kış programını erken açıkladı

COVID-19 salgınının yayılımını önlemek amacıyla getirilen kısıtlamalar kapsamında önce tüm yurt dışı seferlerini askıya alan Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, virüs ile mücadelede alınan ilave tedbirler doğrultusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün talimatı ile 28 Mart 2020 tarihinden itibaren 30 Nisan 2020’ye kadar tüm yurt içi seferlerini de askıya aldı.

SunExpress, 25 Mart 2020 tarihinde yayınlanan Türk Sivil Havacılık Yolcu Yönetmeliği kapsamında Koronavirüs nedeniyle iptal olan seferler için getirilen düzenlemeler çerçevesinde uçuşlarını gerçekleştiremeyen yolcuların mevcut rezervasyonlarını önümüzdeki dönemde rahatça değiştirebilmelerini sağlamak adına kış takvimini önceden duyurdu. Misafirlerinin seyahat planlarını mevcut koşullarda daha rahat yapabilmeleri için 31 Mart 2021’e kadar düzenlenecek tüm uçuşları kapsayan kış programını açıklayan havayolu ayrıca bu kış, yüksek talep gören Noel ve sezon tatillerinde farklı fiyat uygulaması yapmayarak yolcularına tatil dönemlerinde de sabit fiyatlar üzerinden seyahat imkânı sunacak.

SunExpress, 2020/2021 Kış Sezonu’nda Antalya, İzmir ve Anadolu’dan toplamda 8.000’in üzerinde uçuş ve 1,5 milyon koltuk kapasitesi sunacak. Önümüzdeki kış sezonunda ilk kez Antalya ve İzmir kalkışlı Avrupa uçuşlarına Londra’yı da ekleyecek olan havayolu, her iki şehirden Paris’e haftalık uçuş sayısını da artıracak. Havayolu ayrıca, İzmir kalkışlı Amsterdam, Brüksel ve Eindhoven, Antalya’dan ise Brüksel ve Kopenhag gibi pek çok popüler Avrupa kentine uçuş düzenleyecek.

SunExpress misafirleri, sunexpress.com web sitesini ziyaret ederek SunExpress’in yeni kış tekliflerini inceleyebilir ve 25.10.2020 ile 27.03.2021 tarihleri arasındaki uçuşlar için SunExpress’in avantajlı fiyatları ile yeni rezervasyon yapabilir. Uçuş kısıtlamaları nedeniyle seyahatlerini gerçekleştiremeyen yolcular ise, SunExpress’in sunduğu esnek rezervasyon imkânından yararlanabilirler.

SunExpress SNS YL593 3250 Air-toAir


from Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/3aA5FpM
via IFTTT

SunExpress launches its winter schedule early to allow its passengers more flexibility


via Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/3bGcoyw

SunExpress yolcularına daha fazla esneklik sunmak için kış programını erken açıkladı


via Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/3aA5FpM

30 Mart 2020 Pazartesi

Airbus to pause the majority of production in Spain until 9 April in COVID-19 environment


via Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/3atgoC5

Airbus to pause the majority of production in Spain until 9 April in COVID-19 environment Airbus to pause the majority of production in Spain until 9 April in COVID-19 environment Toulouse, 30 March 2020 – The Spanish Government announced new measures on 29 March in the fight against COVID-19. These measures are taking effect between Monday 30 March and Thursday 9 April inclusive and restrict all non-essential activities across the country. Some key activities in Commercial Aircraft, Helicopters and Defence and Space remain essential. Minimum activity in these areas for necessary support functions such as Security, IT, Engineering, will remain under the stringent health and safety measures implemented by Airbus to protect its employees against the COVID-19 pandemic. All other activities in Commercial Aircraft, Defence and Space as well as Helicopters in Spain will be paused until 9 April, the date when it is foreseen those restrictions will be lifted. Airbus will closely work with its social partners to apply the social measures applicable under the latest restrictions. Airbus employees in Spain whose jobs are not linked to production and assembly activities and can work from home will continue to support Airbus business continuity in these difficult times. As a leading company, Airbus needs to retain its ability to support the global crisis efforts, support customers, suppliers and continue to bring its essential contribution to society.

Airbus to pause the majority of production in Spain until 9 April in COVID-19 environment

Toulouse, 30 March 2020 – The Spanish Government announced new measures on 29 March in the fight against COVID-19. These measures are taking effect between Monday 30 March and Thursday 9 April inclusive and restrict all non-essential activities across the country.

Some key activities in Commercial Aircraft, Helicopters and Defence and Space remain essential. Minimum activity in these areas for necessary support functions such as Security, IT, Engineering, will remain under the stringent health and safety measures implemented by Airbus to protect its employees against the COVID-19 pandemic.
All other activities in Commercial Aircraft, Defence and Space as well as Helicopters in Spain will be paused until 9 April, the date when it is foreseen those restrictions will be lifted.

Airbus will closely work with its social partners to apply the social measures applicable under the latest restrictions. Airbus employees in Spain whose jobs are not linked to production and assembly activities and can work from home will continue to support Airbus business continuity in these difficult times.

As a leading company, Airbus needs to retain its ability to support the global crisis efforts, support customers, suppliers and continue to bring its essential contribution to society.from Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/3atgoC5
via IFTTT

Airbus, COVID-19 koşullarında İspanya’daki faaliyetlerinin büyük çoğunluğunu askıya aldı Airbus, COVID-19 koşullarında İspanya’daki faaliyetlerinin büyük çoğunluğunu askıya aldı   Toulouse, 30 Mart 2020 – İspanyol Hükümeti, 29 Mart tarihinde Covid-19 ile mücadelede yeni önlemler açıkladı. 30 Mart – 9 Nisan 2020 tarihleri arasında uygulanacak bu önlemler kapsamında ülke genelinde birinci derece önemli olmayan tüm faaliyetler durdurulacak. Ticari Uçak, Helikopter, Savunma ve Uzay bölümlerinde güvenlik, IT, mühendislik gibi birinci derece önem taşıyan faaliyetler, Covid-19 salgınına karşı Airbus tarafından uygulanan sıkı sağlık ve güvenlik önlemleri altında asgari düzeyde devam edecektir. İspanya tesislerindeki söz konusu bölümlerdeki diğer tüm faaliyetler, kısıtlamaların sona ereceği 9 Nisan tarihine kadar durdurulmuştur. Airbus, en son kısıtlamalar altında geçerli olan sosyal tedbirleri uygulamak için sosyal ortaklarıyla yakın bir işbirliği ile çalışmaktadır. Görevleri üretim ve montaj faaliyetleriyle bağlantılı olmayan İspanya’daki Airbus çalışanları, mevcut koşullar altında evden çalışarak Airbus operasyon devamlılığını desteklemeye devam edecektir. Lider bir şirket olarak Airbus, küresel mücadeleye, müşterilerine ve tedarikçilerine destek olmak ve topluma katkı sağlamak için faaliyetlerine devam etmektedir.

Airbus, COVID-19 koşullarında İspanya’daki faaliyetlerinin büyük çoğunluğunu askıya aldı

 

Toulouse, 30 Mart 2020 – İspanyol Hükümeti, 29 Mart tarihinde Covid-19 ile mücadelede yeni önlemler açıkladı. 30 Mart – 9 Nisan 2020 tarihleri arasında uygulanacak bu önlemler kapsamında ülke genelinde birinci derece önemli olmayan tüm faaliyetler durdurulacak.

Ticari Uçak, Helikopter, Savunma ve Uzay bölümlerinde güvenlik, IT, mühendislik gibi birinci derece önem taşıyan faaliyetler, Covid-19 salgınına karşı Airbus tarafından uygulanan sıkı sağlık ve güvenlik önlemleri altında asgari düzeyde devam edecektir. İspanya tesislerindeki söz konusu bölümlerdeki diğer tüm faaliyetler, kısıtlamaların sona ereceği 9 Nisan tarihine kadar durdurulmuştur.

Airbus, en son kısıtlamalar altında geçerli olan sosyal tedbirleri uygulamak için sosyal ortaklarıyla yakın bir işbirliği ile çalışmaktadır. Görevleri üretim ve montaj faaliyetleriyle bağlantılı olmayan İspanya’daki Airbus çalışanları, mevcut koşullar altında evden çalışarak Airbus operasyon devamlılığını desteklemeye devam edecektir.

Lider bir şirket olarak Airbus, küresel mücadeleye, müşterilerine ve tedarikçilerine destek olmak ve topluma katkı sağlamak için faaliyetlerine devam etmektedir.from Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/2xxEKfu
via IFTTT

Airbus, COVID-19 koşullarında İspanya’daki faaliyetlerinin büyük çoğunluğunu askıya aldı


via Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/2xxEKfu

CEVA Lojistik, Hava Kargo ile tedarik zincirlerini çalışır durumda tutuyor CEVA Lojistik, Hava Kargo ile küresel ekonomiyi desteklemeye devam ediyor.   CEVA, tedarik zincirlerini çalışır durumda tutmak ve üretim hatlarının kapanmasını önlemek için 86 charter sözleşmesi imzaladı. Bu kapsamda CEVA, Doğudaki ve Batıdaki charter uçuşları ile birden fazla varış yerine ve nihai pazara parça ve malzeme teslimatı yapıyor. Böylece CEVA, global varlığından ve iş hacminden faydalanarak küresel ekonomiyi desteklemeye devam ediyor.   Koronavirüs (Covid-19) salgını sırasında müşterilerinin üretim hatlarının dünya çapında hareketinin devamlılığını temin eden CEVA Lojistik, 86 adet kiralık kargo seferi anlaşması ile parça ve malzeme teslimatını sürdürüyor.   58 uçuş şimdiden tamamlanmış durumda! Charter uçuşlar; otomotiv, havacılık, bilgisayar ve yüksek teknoloji & elektronik sektörlerinde faaliyet gösteren müşterilerin, üretim hatlarının durmasını önlemek ve bir başka şekilde çözüm sağlanamayacak durumlara yönelik acil malzeme ikmalini sağlamak üzere planlandı.   CEVA, bu süreçte 58 uçuşu tamamlayarak 4.700 tondan fazla hava kargo taşıması yaptı. Önümüzdeki yedi hafta içerisinde 28 uçuş daha yapılacak. İhtiyaca göre planlanacak yeni uçuşlar ile operasyona devam edilecek.   Birçok farklı yere charter uçuş Uzak Doğudaki uçuşların büyük bir kısmı Shanghai veya Hong Kong’dan Chicago’ya yapıldı. Bunların yanı sıra Amsterdam, Bangkok, Brüksel, Chennai, Dallas, Rickenbacker, Rockford, Sao Paulo, Singapur ve Tokyo uçuşları da gerçekleştirildi. Batı yönlü charter uçuşları ise Orta Asya’dan Bangkok’a, Hong Kong ve Brüksel’e, Hanoi’den Singapur’a ve Hong Kong’dan Tokyo’ya yapıldı.   CEVA Lojistik’in Operasyondan Sorumlu Genel Müdürü, Guillaume Col konuyla ilgili şu şekilde konuştu: “Müşterilerimizle son derece yakın çalışarak, bu zorlu koşullara uyum sağlayacak sağlam bir charter hava kargo programı sunabildik. CMA CGM Grubu’nun geri kalanıyla da yakın işbirliği içerisinde olarak, küresel ekonominin hareketine devam etmesine yardımcı olmak için, tüm dünyadaki müşterilerimize hızlı ve erişilebilir alternatifler sunmaya devam ediyoruz.”

CEVA Lojistik, Hava Kargo ile küresel ekonomiyi desteklemeye devam ediyor.

 

  • CEVA, tedarik zincirlerini çalışır durumda tutmak ve üretim hatlarının kapanmasını önlemek için 86 charter sözleşmesi imzaladı.
  • Bu kapsamda CEVA, Doğudaki ve Batıdaki charter uçuşları ile birden fazla varış yerine ve nihai pazara parça ve malzeme teslimatı yapıyor.
  • Böylece CEVA, global varlığından ve iş hacminden faydalanarak küresel ekonomiyi desteklemeye devam ediyor.

 

Koronavirüs (Covid-19) salgını sırasında müşterilerinin üretim hatlarının dünya çapında hareketinin devamlılığını temin eden CEVA Lojistik, 86 adet kiralık kargo seferi anlaşması ile parça ve malzeme teslimatını sürdürüyor.

 

58 uçuş şimdiden tamamlanmış durumda!

Charter uçuşlar; otomotiv, havacılık, bilgisayar ve yüksek teknoloji & elektronik sektörlerinde faaliyet gösteren müşterilerin, üretim hatlarının durmasını önlemek ve bir başka şekilde çözüm sağlanamayacak durumlara yönelik acil malzeme ikmalini sağlamak üzere planlandı.

 

CEVA, bu süreçte 58 uçuşu tamamlayarak 4.700 tondan fazla hava kargo taşıması yaptı. Önümüzdeki yedi hafta içerisinde 28 uçuş daha yapılacak. İhtiyaca göre planlanacak yeni uçuşlar ile operasyona devam edilecek.

 

Birçok farklı yere charter uçuş

Uzak Doğudaki uçuşların büyük bir kısmı Shanghai veya Hong Kong’dan Chicago’ya yapıldı. Bunların yanı sıra Amsterdam, Bangkok, Brüksel, Chennai, Dallas, Rickenbacker, Rockford, Sao Paulo, Singapur ve Tokyo uçuşları da gerçekleştirildi. Batı yönlü charter uçuşları ise Orta Asya’dan Bangkok’a, Hong Kong ve Brüksel’e, Hanoi’den Singapur’a ve Hong Kong’dan Tokyo’ya yapıldı.

 

CEVA Lojistik’in Operasyondan Sorumlu Genel Müdürü, Guillaume Col konuyla ilgili şu şekilde konuştu: “Müşterilerimizle son derece yakın çalışarak, bu zorlu koşullara uyum sağlayacak sağlam bir charter hava kargo programı sunabildik. CMA CGM Grubu’nun geri kalanıyla da yakın işbirliği içerisinde olarak, küresel ekonominin hareketine devam etmesine yardımcı olmak için, tüm dünyadaki müşterilerimize hızlı ve erişilebilir alternatifler sunmaya devam ediyoruz.”from Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/2xzbdSC
via IFTTT

CEVA Lojistik, Hava Kargo ile tedarik zincirlerini çalışır durumda tutuyor


via Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/2xzbdSC

29 Mart 2020 Pazar

Bilet satışları SADECE uçuşun olduğu Havalimanlarından seyahat belgesine sahip yolculara yapılacak


via Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/2Upaah9

Bilet satışları SADECE uçuşun olduğu Havalimanlarından seyahat belgesine sahip yolculara yapılacak Bilet satışları SADECE uçuşun olduğu Havalimanlarından seyahat belgesine sahip yolculara yapılacak Ankara’dan gerçekleştirilecek İÇ HAT uçuşlarına ait tarife ve duyuru aşağıdaki adreste olup, yolcuların SEYAHAT İZİN BELGESİNE sahip olmaları ve uçuş saatinden 4 SAAT ÖNCE bilet işlemleri için Havalimanına gelmeleri önem arz etmektedir. Pazartesi İSTANBUL Havalimanından yapılacak iç hat seferleri tabloda olup, Seyahat belgesine sahip Yolcuların 4 SAAT ÖNCEDEN Havalimanı satış ofislerine gelerek bu seferlere bilet alabilirler. THY Web sitesinden detay bilgilendirme yapılacaktır.   Pazartesi İSTANBUL Havalimanından yapılacak iç hat seferleri tabloda olup, Seyahat belgesine sahip Yolcularımız 4 SAAT ÖNCEDEN Havalimanı satış ofislerine gelerek bu seferlere bilet alabilirler. Web sitemizde detay bilgilendirme yapılacaktır. pic.twitter.com/EeJQVzaokX — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) March 29, 2020  

Bilet satışları SADECE uçuşun olduğu Havalimanlarından seyahat belgesine sahip yolculara yapılacak

Ankara’dan gerçekleştirilecek İÇ HAT uçuşlarına ait tarife ve duyuru aşağıdaki adreste olup, yolcuların SEYAHAT İZİN BELGESİNE sahip olmaları ve uçuş saatinden 4 SAAT ÖNCE bilet işlemleri için Havalimanına gelmeleri önem arz etmektedir.

Pazartesi İSTANBUL Havalimanından yapılacak iç hat seferleri tabloda olup, Seyahat belgesine sahip Yolcuların 4 SAAT ÖNCEDEN Havalimanı satış ofislerine gelerek bu seferlere bilet alabilirler. THY Web sitesinden detay bilgilendirme yapılacaktır.

 

 from Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/2Upaah9
via IFTTT

İçişleri Bakanlığının Uçak Seferleri ile ilgili Koronavirüs Tedbirleri Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda uçak seferleri ile ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından ek tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir. Havayolu ile düzenlenecek uçuşlarda da yolcular, 29.03.2020 tarihi ve saat 06:00 saatinden itibaren Seyahat İzin Belgesi olmadan seyahat edemeyecektir. “Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, Birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar, Özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlarımız,  “Seyahat İzin Kurullarından” seyahat izin belgesi alarak hava yolu ile seyahat edebileceklerdir. Ayrıca  temel insani ihtiyaçların üretim ve tedarik süreçleri içerisinde yer aldığını ilgili meslek odalarından belgelendirenler, seyahat izin kurullarınca uygun görülmesi halinde şehirlerarası havayolu ile seyahat edebileceklerdir. Üst düzey kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin görevleri çerçevesinde seyahat etmelerinde kısıtlama bulunmamaktadır. Detaylı bilgi için linki tıklayınız.. İçişleri Bakanlığı’nın Uçak Seferlerine Yönelik Koronavirüs Tedbirleri Yazısı Kamuoyuna saygıyla duyurulur… havacılık sektörü gelişmeye devam ediyor

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda uçak seferleri ile ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından ek tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir.
Havayolu ile düzenlenecek uçuşlarda da yolcular, 29.03.2020 tarihi ve saat 06:00 saatinden itibaren Seyahat İzin Belgesi olmadan seyahat edemeyecektir.

“Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, Birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar, Özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlarımız,  “Seyahat İzin Kurullarından” seyahat izin belgesi alarak hava yolu ile seyahat edebileceklerdir.

Ayrıca  temel insani ihtiyaçların üretim ve tedarik süreçleri içerisinde yer aldığını ilgili meslek odalarından belgelendirenler, seyahat izin kurullarınca uygun görülmesi halinde şehirlerarası havayolu ile seyahat edebileceklerdir.
Üst düzey kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin görevleri çerçevesinde seyahat etmelerinde kısıtlama bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur…
havacılık sektörü gelişmeye devam ediyor


from Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/33V4EpE
via IFTTT

İçişleri Bakanlığının Uçak Seferleri ile ilgili Koronavirüs Tedbirleri


via Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/33V4EpE

28 Mart 2020 Cumartesi

Havayolları seyahat izin belgesi olmayanları taşımayacak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Açıkladı;   Havayolu ile yurtiçi uçuşlarda 29.03.2020 tarihi ve saat 06:00’dan itibaren “Seyahat İzin Belgesi” istenecektir. Başta THY olmak üzere tüm hava yolu firmaları seyahat izin belgesi olmayan kişilere bilet satışı yapmayacak ve yolcu olarak taşımayacaktır. Otobüs ile şehirler arası yolculuğun "Seyahat İzin Kurulu"nun iznine bağlanmış olması nedeniyle; Taksi vb. araçların ya da İnternet tabanlı uygulamalar (yol arkadaşlığı) vasıtasıyla şahsi araçların şehirlerarası toplu ulaşım aracı olarak kullanılmasına izin verilmeyecektir. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 28, 2020   Havayolu ile yurtiçi uçuşlarda 29.03.2020 tarihi ve saat 06:00'dan itibaren “Seyahat İzin Belgesi” istenecektir. Başta THY olmak üzere tüm hava yolu firmaları seyahat izin belgesi olmayan kişilere bilet satışı yapmayacak ve yolcu olarak taşımayacaktır.#EvindeKalİstanbul — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 28, 2020   Bugün saat 20:00’den itibaren İstanbul Havalimanı'nda belirtilen şartları uyan vatandaşlarımıza "Seyahat İzin Kurulu" tarafından “Seyahat İzin Belgesi” düzenlenmeye başlanacaktır.@igairport #evindekalİstanbul — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 28, 2020

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Açıkladı;

 

Havayolu ile yurtiçi uçuşlarda 29.03.2020 tarihi ve saat 06:00’dan itibaren “Seyahat İzin Belgesi” istenecektir. Başta THY olmak üzere tüm hava yolu firmaları seyahat izin belgesi olmayan kişilere bilet satışı yapmayacak ve yolcu olarak taşımayacaktır.

 

 from Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/39nHmtK
via IFTTT

Airbus realises new face mask supplies to support Europe’s fight against COVID-19 Getafe, 28 March 2020 – Airbus has deployed a new air-bridge flight between Europe and China to deliver additional face mask supplies to France, Germany, Spain and United Kingdom health systems in support of the COVID-19 crisis efforts. The aircraft, an Airbus A330-200 undergoing conversion as Multi-Role Tanker Transport (MRTT), took off on 26 March at 19.15 local time (CET) from Airbus’ Getafe site near Madrid (Spain) reaching the Airbus site in Tianjin (China) on 27 March. The aircraft, operated by an Airbus crew, returned to Spain on 28 March at 04.05 local times (CET) with a cargo of more than 4 million face masks. In recent days, Airbus had already organized flights from Europe and China with A330-800 and A400M aircraft to donate thousands of face masks to hospitals and public services around Europe. The picture shows the A330MRTT departing Airbus’ Getafe site on 26 March.

Getafe, 28 March 2020 – Airbus has deployed a new air-bridge flight between Europe and China to deliver additional face mask supplies to France, Germany, Spain and United Kingdom health systems in support of the COVID-19 crisis efforts.

The aircraft, an Airbus A330-200 undergoing conversion as Multi-Role Tanker Transport (MRTT), took off on 26 March at 19.15 local time (CET) from Airbus’ Getafe site near Madrid (Spain) reaching the Airbus site in Tianjin (China) on 27 March. The aircraft, operated by an Airbus crew, returned to Spain on 28 March at 04.05 local times (CET) with a cargo of more than 4 million face masks.

In recent days, Airbus had already organized flights from Europe and China with A330-800 and A400M aircraft to donate thousands of face masks to hospitals and public services around Europe.

The picture shows the A330MRTT departing Airbus’ Getafe site on 26 March.from Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/2xz1Dzm
via IFTTT

Havayolları seyahat izin belgesi olmayanları taşımayacak


via Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/39nHmtK

Airbus realises new face mask supplies to support Europe’s fight against COVID-19


via Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/2xz1Dzm

THY iç hat bilet satışlarına kısa süreyle ara verdi


via Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/3dBkdHC

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gerçekleştirilecek tüm yurt içi seferler durduruldu


via Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/2UqVBK3

THY iç hat bilet satışlarına kısa süreyle ara verdi Yurt içi seyahatlerin Valilik izni ile gerçekleştirilebilecek olması nedeniyle, İçişleri Bakanlığı ile gerekli iletişim altyapısı kurulana kadar THY  iç hat bilet satışlarına kısa süreyle ara verilmiştir. Değerli yolcularımız; Yurt içi seyahatlerin Valilik izni ile gerçekleştirilebilecek olması nedeniyle, İçişleri Bakanlığı ile gerekli iletişim altyapısı kurulana kadar iç hat bilet satışlarımıza kısa süreyle ara verilmiştir.#TürkHavaYolları pic.twitter.com/TT2l26gTzG — Türk Hava Yolları (@TK_TR) March 28, 2020 Değerli yolcularımız; Yurt içi seyahatlerin Valilik izni ile gerçekleştirilebilecek olması nedeniyle, İçişleri Bakanlığı ile gerekli iletişim altyapısı kurulana kadar iç hat bilet satışlarımıza kısa süreyle ara verilmiştir. pic.twitter.com/7LTvJHWCyC — TK HelpDesk (@TK_HelpDesk) March 28, 2020

Yurt içi seyahatlerin Valilik izni ile gerçekleştirilebilecek olması nedeniyle, İçişleri Bakanlığı ile gerekli iletişim altyapısı kurulana kadar THY  iç hat bilet satışlarına kısa süreyle ara verilmiştir.from Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/3dBkdHC
via IFTTT

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gerçekleştirilecek tüm yurt içi seferler durduruldu Koronavirüsü için alınan ilave tedbirler doğrultusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün talimatı ile 29 Mart – 17 Nisan 2020 tarihleri arasında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gerçekleştirilecek tüm yurt içi seferler durdurulmuştur. Koronavirüsü için alınan ilave tedbirler doğrultusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün talimatı ile 29 Mart – 17 Nisan 2020 tarihleri arasında yalnızca Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan aşağıdaki tabloda belirtilen 10 şehre sefer gerçekleştirilecektir. 29 Mart – 17 Nisan Tarihleri Arasında Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Gerçekleştirilecek Uçuşlar Adana, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Malatya, Samsun, Trabzon, Van  

Koronavirüsü için alınan ilave tedbirler doğrultusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün talimatı ile 29 Mart – 17 Nisan 2020 tarihleri arasında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gerçekleştirilecek tüm yurt içi seferler durdurulmuştur.

Koronavirüsü için alınan ilave tedbirler doğrultusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün talimatı ile 29 Mart – 17 Nisan 2020 tarihleri arasında yalnızca Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan aşağıdaki tabloda belirtilen 10 şehre sefer gerçekleştirilecektir.

29 Mart – 17 Nisan Tarihleri Arasında Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Gerçekleştirilecek Uçuşlar
Adana, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Malatya, Samsun, Trabzon, Van

 from Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/2UqVBK3
via IFTTT

Airbus, Avrupa’nın COVID-19 mücadelesine destek veriyor Getafe, 28 Mart 2020 – Airbus, COVID-19 salgını ile mücadele çabalarını desteklemek amacıyla Fransa, Almanya, İspanya ve İngiltere’ye ilave maske teslimatı için Avrupa ile Çin arasında yeni bir hava köprüsü kurdu.   Çok yönlü nakliye uçağına (MRTT) dönüştürülen bir Airbus A330-200 uçağı, 26 Mart’ta 19.15 yerel saati ile Airbus’ın Madrid yakınlarındaki Getafe tesisinden havalanarak 27 Mart’ta Çin’in Tianjin kentindeki Airbus tesisine ulaştı. Airbus ekibi tarafından işletilen uçak, 28 Mart’ta 4 milyondan fazla maske ile İspanya’ya geri döndü.   Airbus, bir süredir Avrupa ve Çin’den A330-800 ve A400M uçakları ile binlerce maskeyi Avrupa çapında hastanelere ve kamu hizmetlerine bağışlamak üzere uçuşlar düzenlemektedir.   Video için: https://comms.airbus.com/linkshare.html?sh=75e77383_05ca_4695_bedc_611215f34e3a.lqlnUe_yg4PgrAado1bpyr5nDT5SHeT1tMsvculJG2w   Daha fazla fotoğraf için: https://comms.airbus.com/linkshare.html?sh=0a67faf2_0720_4abc_bcf1_ff3f3376552b.oYYeODNnFiGYK-qMj7w7FtAnX_nlXC_B5QfRP5SO014

Getafe, 28 Mart 2020 – Airbus, COVID-19 salgını ile mücadele çabalarını desteklemek amacıyla Fransa, Almanya, İspanya ve İngiltere’ye ilave maske teslimatı için Avrupa ile Çin arasında yeni bir hava köprüsü kurdu.

 

Çok yönlü nakliye uçağına (MRTT) dönüştürülen bir Airbus A330-200 uçağı, 26 Mart’ta 19.15 yerel saati ile Airbus’ın Madrid yakınlarındaki Getafe tesisinden havalanarak 27 Mart’ta Çin’in Tianjin kentindeki Airbus tesisine ulaştı. Airbus ekibi tarafından işletilen uçak, 28 Mart’ta 4 milyondan fazla maske ile İspanya’ya geri döndü.

 

Airbus, bir süredir Avrupa ve Çin’den A330-800 ve A400M uçakları ile binlerce maskeyi Avrupa çapında hastanelere ve kamu hizmetlerine bağışlamak üzere uçuşlar düzenlemektedir.

 

Video için: https://comms.airbus.com/linkshare.html?sh=75e77383_05ca_4695_bedc_611215f34e3a.lqlnUe_yg4PgrAado1bpyr5nDT5SHeT1tMsvculJG2w

 

Daha fazla fotoğraf için: https://comms.airbus.com/linkshare.html?sh=0a67faf2_0720_4abc_bcf1_ff3f3376552b.oYYeODNnFiGYK-qMj7w7FtAnX_nlXC_B5QfRP5SO014from Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/2vUIMy2
via IFTTT

Airbus, Avrupa’nın COVID-19 mücadelesine destek veriyor


via Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/2vUIMy2

HANGİ ŞEHİRLERE UÇUŞ OLACAK? Bilal Ekşi, iç hat uçuş yapılacak şehirleri duyurdu.   İç hatlarda Pazar 00.01’den itibaren sadece aşağıdaki Büyükşehirlere sefer yapılacaktır. İstanbul Ankara Samsun Trabzon Erzurum Van Diyarbakır Malatya Gaziantep Kayseri Konya Adana Antalya İzmir Tarifeyi kısa sürede açıklayacağız.   İç hatlarda Pazar 00.01'den itibaren sadece aşağıdaki Büyükşehirlere sefer yapılacaktır. İstanbul Ankara Samsun Trabzon Erzurum Van Diyarbakır Malatya Gaziantep Kayseri Konya Adana Antalya İzmir Tarifeyi kısa sürede açıklayacağız. — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) March 28, 2020

Bilal Ekşi, iç hat uçuş yapılacak şehirleri duyurdu.

 

İç hatlarda Pazar 00.01’den itibaren sadece aşağıdaki Büyükşehirlere sefer yapılacaktır.

İstanbul

Ankara

Samsun

Trabzon

Erzurum

Van

Diyarbakır

Malatya

Gaziantep

Kayseri

Konya

Adana

Antalya

İzmir Tarifeyi kısa sürede açıklayacağız.

 from Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/2xrxjqi
via IFTTT

HANGİ ŞEHİRLERE UÇUŞ OLACAK?


via Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/2xrxjqi

YURT İÇİ UÇUŞLARA SINIRLAMA


via Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/2ya5TW4

TÜM YOLCU UÇUŞLARI İPTAL EDİLDİ


via Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/3dtNljM

YURT İÇİ UÇUŞLARA SINIRLAMA Sağlık Bakanlığımız Bilim Kurulu tavsiyeleri çerçevesinde Corona Virüsü ile mücadele kapsamında alınan kararlar ile tüm dış hat uçuşlar durdurulmuştur. İç hatlarda ise belirli sayıda uçuşlar özel izin ile THY tarafından İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanından yapılacaktır. Havayolu ile iç hatlarda seyahat edecek yolcuların İçişleri Bakanlığımızın uyarı ve genelgelerine göre hareket etmesi önem taşımaktadır. Uygulama 28 Mart CUMARTESİ 23.59 dan itibaren iç hat seferleri THY tarafından İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanından yapılacaktır. İç hat seferlerimizde yolcularımızın valiliklerden izin alma gerekliliği saat 17.00’den sonra başlayacaktır.   CUMARTESİ 23.59 dan itibaren iç hat seferlerimiz İstanbul Havalimanı @igairport ve Ankara Esenboğa Havalimanından yapılacaktır. İç hat tarifemiz gün içinde hazırlanıp ilan edilecektir. — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) March 27, 2020

Sağlık Bakanlığımız Bilim Kurulu tavsiyeleri çerçevesinde Corona Virüsü ile mücadele kapsamında alınan kararlar ile tüm dış hat uçuşlar durdurulmuştur. İç hatlarda ise belirli sayıda uçuşlar özel izin ile THY tarafından İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanından yapılacaktır.

Havayolu ile iç hatlarda seyahat edecek yolcuların İçişleri Bakanlığımızın uyarı ve genelgelerine göre hareket etmesi önem taşımaktadır.

Uygulama 28 Mart CUMARTESİ 23.59 dan itibaren iç hat seferleri THY tarafından İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanından yapılacaktır.

İç hat seferlerimizde yolcularımızın valiliklerden izin alma gerekliliği saat 17.00’den sonra başlayacaktır.

 from Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/2ya5TW4
via IFTTT

TÜM YOLCU UÇUŞLARI İPTAL EDİLDİ Sağlık Bakanlığımız Bilim Kurulu tavsiyeleri çerçevesinde Corona Virüsü ile mücadele kapsamında alınan kararlar ile tüm dış hat uçuşlar durdurulmuştur. İç hatlarda ise belirli sayıda özel izin ile THY tarafından uçuşlar yapılacaktır. Havayolu ile iç hatlarda seyahat edecek yolcuların İçişleri Bakanlığımızın uyarı ve genelgelerine göre hareket etmesi önem taşımaktadır. İç hat seferlerimizde yolcularımızın valiliklerden izin alma gerekliliği saat 17.00'den sonra başlayacaktır. — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) March 27, 2020   Korona virüsü ile mücadele kapsamında: 1-Tüm yurt dışı yolcu seferlerimiz durdurulmuştur 2- İç hat seferlerimiz CUMARTESİ 23.59'dan itibaren İstanbul ve Ankara'dan bazı büyükeşehirler ile sınırlandırılmıştır Detaylı bilgi için Web sitemizi takip edinizhttps://t.co/Udl8S2PW8u — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) March 27, 2020   CUMARTESİ 23.59 dan itibaren iç hat seferlerimiz İstanbul Havalimanı @igairport ve Ankara Esenboğa Havalimanından yapılacaktır. İç hat tarifemiz gün içinde hazırlanıp ilan edilecektir. — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) March 27, 2020       Sağlık Bakanlığımız Bilim Kurulu tavsiyeleri çerçevesinde Corona Virüsü ile mücadele kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından tüm dış hat uçuşlar durdurulmuştur. İç hatlarda ise belirli sayıda özel izin ile THY tarafından uçuşlar yapılacaktır. — Sivil Havacılık GM (@SHGM) March 27, 2020   Değerli Misafirlerimiz, Korona virüsü için alınan ilave tedbirler doğrultusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün talimatı ile 28.03.2020 tarihinden 30.04.2020 tarihine kadar olan tüm yurt içi seferlerimiz iptal edilmiştir. — Pegasus Hava Yolları (@ucurbenipegasus) March 28, 2020   Corona virüsü tedbirleri kapsamında uçuş kısıtlamaları çerçevesinde bir notam yayınlanmıştır.

Sağlık Bakanlığımız Bilim Kurulu tavsiyeleri çerçevesinde Corona Virüsü ile mücadele kapsamında alınan kararlar ile tüm dış hat uçuşlar durdurulmuştur. İç hatlarda ise belirli sayıda özel izin ile THY tarafından uçuşlar yapılacaktır.

Havayolu ile iç hatlarda seyahat edecek yolcuların İçişleri Bakanlığımızın uyarı ve genelgelerine göre hareket etmesi önem taşımaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

Corona virüsü tedbirleri kapsamında uçuş kısıtlamaları çerçevesinde bir notam yayınlanmıştır.from Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri https://ift.tt/3dtNljM
via IFTTT