31 Mart 2017 Cuma

THY Yönetim Kurulu kararı 31.03.2017 Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016 Karar Tarihi 31.03.2017 Genel Kurul Tarihi 15.05.2017 Genel Kurul Saati 14:00 GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.05.2017 Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe BAKIRKÖY Adres Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1 Gündem Maddeleri 1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2 – 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki. 3 – Denetçi ve Topluluk Denetçisinin 2016 yılı Denetim Raporlarının okunması. 4 – 2016 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki. 5 – 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası. 6 – 2016 yılı Kar Payı Dağıtımı’na ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurul’un tasvibine sunulması. 7 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi. 8 – Doç.Dr. Temel KOTİL’in istifası suretiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Bilal EKŞİ’nin seçiminin Genel Kurulu’nun tasvibine sunulması. 9 – Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi. 10 – T.T.K.’nın 399-400 md.leri gereğince Denetçi ve Topluluk Denetçisi seçimi. 11 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. maddesi gereğince Ortaklığımızın 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi. 12 – 2016 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi. 13 – Dilek ve temenniler, kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 THYAO 2017 Genel Kurul Ek Açıklamalar.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 2 THYAO 2017 General Assembly – Additional Disclosures.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 3 OLAGAN GENEL KURUL 2017 GÜNDEM VE VEKALETNAME.pdf – İlan Metni EK: 4 GENERAL ASSEMBLY 2017 AGENDA AND INVITATION.pdf – İlan Metni Ek Açıklamalar Ortaklığımız Yönetim Kurulu; 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın daha önce ilan edilen 03 Nisan 2017 Pazartesi günü saat 14.00 yerine 15 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 14.00’de ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere hissedarlarımızı Ortaklığımızın Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1 Bakırköy/İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası VIP Toplantı Salonu’nda toplantıya davet eder. Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca yapılması gereken ek açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı ekte yer almaktadır.   Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 31.03.2017
Genel Kurul Tarihi 15.05.2017
Genel Kurul Saati 14:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.05.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BAKIRKÖY
Adres Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
3 – Denetçi ve Topluluk Denetçisinin 2016 yılı Denetim Raporlarının okunması.
4 – 2016 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 – 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.
6 – 2016 yılı Kar Payı Dağıtımı’na ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurul’un tasvibine sunulması.
7 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
8 – Doç.Dr. Temel KOTİL’in istifası suretiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Bilal EKŞİ’nin seçiminin Genel Kurulu’nun tasvibine sunulması.
9 – Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi.
10 – T.T.K.’nın 399-400 md.leri gereğince Denetçi ve Topluluk Denetçisi seçimi.
11 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. maddesi gereğince Ortaklığımızın 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi.
12 – 2016 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
13 – Dilek ve temenniler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 THYAO 2017 Genel Kurul Ek Açıklamalar.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 THYAO 2017 General Assembly – Additional Disclosures.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 OLAGAN GENEL KURUL 2017 GÜNDEM VE VEKALETNAME.pdf – İlan Metni
EK: 4 GENERAL ASSEMBLY 2017 AGENDA AND INVITATION.pdf – İlan Metni
Ek Açıklamalar
Ortaklığımız Yönetim Kurulu; 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın daha önce ilan edilen 03 Nisan 2017 Pazartesi günü saat 14.00 yerine 15 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 14.00’de ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere hissedarlarımızı Ortaklığımızın Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1 Bakırköy/İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası VIP Toplantı Salonu’nda toplantıya davet eder.

Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca yapılması gereken ek açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı ekte yer almaktadır.

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.from Aeroportist I Güncel Havacılık Haberleri http://ift.tt/2nHAeUj
via IFTTT

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder